Úrad verejného zdravotníctva SR:    0917 222 682

Regionálny ÚVZ v Žiline:     0905 342 812