Fotografia zo stavby dnešného Obecného úradu (20 storočie).
0
Prvá písomná zmienka

Obec Rudinka bola samostatnou osadou, ktorá vznikla v chotári obce Rudina. Prvá písomná zmienka je z r. 1506 ako Minor Rudina, r. 1522 Also Rwdyna, r. 1773 Malá Rudinka a r. 1888 Rudinka (Kisrudina, Kisrudas). Pôvodná roľnícka obec bola v 17. storočí ovplyvnená valašskou kolonizáciou.Na rozhraní katastrov Rudinky a Vrania na vrchu Rochovica sa našli zvyšky opevnení a hrádku z obdobia púchovskej kultúry. Patrila panstvu Budatín a časť zemianskym rodinám. V osade bol v r. 1720 majer a v r. 1784 mala 27 domov s 157 obyvateľov. Nie je známy rok, v ktorom sa osada Rudinka pričlenila k obci Rudina, ale v roku 1950 sa osada Rudinka od obce Rudina odčlenila a stala sa samostatnou obcou.

V obci tvorili pôvodnú zástavbu drevenice, hospodárske dvory s humnami. Tieto postupne nahradili murované domy jednotraktové  a za socializmu rodinné domy so štvorcovým pôdorysom. Nachádzajú  sa tu aj domy s rovnými strechami, ktoré ako sa ukázalo nie sú vhodným typom do týchto podhorských klimatických podmienok. Možno konštatovať, že výstavba v obci nemá jednotný ráz, ani charakter, nachádzajú sa tu objekty zo všetkých spomínaných období a pestro sa striedajú.

Konvent z Turca na príkaz kráľa Alberta spisuje hranice panstva Budatín. V roku 1438.

Názov: ​KASCHAU ODERBERGER-BAHN – KISUTZAERBRÜCKE​

0
Železničný most nad riekou Kysuca

Fotografia: Papierabzug, auf Karton montiert

Označenie fotografie: Ans_05443-045-AL-FL​

Zdroj: ETH Zürich​

0
Historická ortofotomapa Kysúc