elektronický Spravodajca obce Rudinka

Služba e-Sor

Ide o automatický hromadný newsletter, ktorý ťa bude informovať o dôležitých oznamoch, správach, …, ktoré sú väčšinou distribuované miestnym rozhlasom.

ZBGIS – Mapový klient

Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registrom adries, registrom pôdy LPIS, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami. Je to komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZBGIS, ESKN.

Služba mOBEC

On-line kataster. Jednoduchý prístup do elektronických služieb katastra. Grafické zobrazenie parciel registra C a E nad mapami podľa Vášho výberu. Vyhľadávanie podľa vlastníka, parcelného čísla, listu vlastníka, adresy.

Cestovné poriadky

Na našom webe nájdete aj aktuálne platné cestovné poriadky pre jednotlivé zastávky buď v obci, alebo v bezprostrednej blízkosti.

Pošta Rudina

Otváracia doba a kontaktné údaje na poštu v obci Rudina.