Tieto miesta slúžia na separáciu odpadu. NIE LES.

To, že produkcia odpadov je veľkým, až globálnym problémom, si v dnešnej dobe uvedomujú mnohí. Ešte väčší problém nastáva, ak odpad nekončí na miestach, na ktorých by mal, ale zostáva len tak pohodený na ulici, v prírode alebo vo vodných tokoch.

Nevieš kam vyhodiť odpad, ktorý si našiel v lese ?