V obci Rudinka jestvuje viacero záujmových spolkov, združení, resp. organizácií. V Rudinke pôsobí dobrovoľný hasičský zbor (DHZ Rudinka), ktorý svoju rodnú obec dlhodobo reprezentuje vynikajúcimi výsledkami v hasičskom športe. Azda nejestvuje hasič v Žilinskom kraji, ktorý by nepočul u mužstve z najmenšej obce na Kysuciach.
Tunajšie lesy a pasienky spravuje miestne Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka. Združenie vzniklo nedávno. Pred vznikom miestne lesy a pasienky obhospodarúval tzv. ľudovo známy urbariát.
Obec Rudinka spadá pod Rímsko-katolícku cirkev Rudina, ktorá spadá do správy Kysucké Nové mesto a diecézu Žilina. Farský úrad a farský kostol sa nachádzajú v susednej obci Rudina. Do farnosti ešte spadá obec Rudinská.
V obci Rudinka existuje i materská škola, ktorá sa nachádza na prvom poschodí miestneho obecného úradu. O výchovu detí sa starajú 2-ja pedagogicky zamestnanci a 3-ja nepedagogický. Základná škola v Rudinke nie je, avšak miestne deti navštevujú základnú školu v Rudine.
V našej obci máme i nadšencov histórie, ktorí vedú slovenský Arielklub. Už podľa názvu možno dedukovať, že ich záujmom sú historické motocykle Ariel.
Miestny občasník Novinky z Rudinky vznikol v roku 2014, s nástupov nového zastupiteľstva v obci. Snaží sa informovať o aktuálnom dianí v obci Rudinka a tým priblížiť vykonávanie verejnej obci všetkým občanom. Termíny vydaní nie sú pevne stanovené, nakoľko ide o občasník.
V obci máme i miestne poľovnícke spoločenstvo s názvom Tri kopce.