Hlavným cieľom pred-primárneho vzdelávania je dosiahnuť  optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Riaditeľka

Anna Koščialiková

Telefón

041/4214552

E-mail

msrudinka@gmail.com

Adresa

Materská škola Rudinka 118 023 31 Rudina

GPS

49°16'07.0"N 18°44'59.9"E

Otváracia doba

Pondelok - Piatok
7:00 - 16:00

Typ školy

štátna

MŠ – OZNAM

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ostáva Materská škola v Rudinke naďalej zatvorená. Zatiaľ do 07. 02. 2021. Ing. Viliam Michel, starosta obce …
Čítať Viac

MŠ – OZNAM

Materská škola Rudinka zostáva naďalej zatvorená do 22.1.2020. Predpokladaný termín obnovenia prevádzky je od 25.1. 2020. Za pochopenie ďakujeme. Mgr. Zuzana Kršková riaditeľka MŠ Rudinka …
Čítať Viac

Obnovenie prevádzky MŠ

Obec Rudinka v zastúpení starosta obce  Ing. Viliam Michel týmto oznamuje, že Materská škola v Rudinke nebude dňom 1.6.2020 z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených detí otvorená.      Žiadam rodičov o …
Čítať Viac

JEDÁLNY LÍSTOK MÁJ 2019

Jedálny lístok na mesiac máj 2019 https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/05/Jedálny-lístok-na-mesiac-máj-2019.pdf …
Čítať Viac

Jedálny lístok Apríl 2019

Jedálny lístok na mesiac apríl 2019 https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/04/Jedálny-lístok-na-mesiac-apríl-2019.pdf …
Čítať Viac
Loading...

Jej zriaďovateľom je Obecný úrad Rudinka. Priestory školy prešli úplnou rekonštrukciou (budova bola v roku 2014 kompletne zateplená, vymenili sa elektroinštalácie, rekonštruovali sa sociálne zariadenia, zmodernizoval sa vykurovací systém). Materská škola je jediná škola v obci a z tohto hľadiska sa snažíme plniť naše poslanie k spokojnosti občanom a aj k zriaďovateľovi. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 a pol roka do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, rodičom detí, dávame možnosť k poldennému pobytu dieťaťa v materskej škole. Kapacita školy je stanovená pre umiestnenie 21 detí, školu navštevujú aj deti z okolitých obcí.


šťastný kominárik - Materská škola RudinkaHľadal ježko celý rok v tráve malý štvorlístok. Stále sa mu to len zdalo, že má šťastia asi málo.

Raz to prišlo, jasná správa, štvorlístok mu z materskej školy máva. Mám ho, mám ho, tu je práve, našiel som si v materskej škole Rudinka šťastie pravé.

Názov vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu zdravia plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života k celkovému šťastiu.

My sme drobná ďatelinka, ktorá v tráve rastie, kto ju nájde, ten sa teší, bo znamená šťastie.

Štyri lístky ďatelinky, štyri pekné deti, zahrajme sa, zaspievajme, veď nám slnko svieti.

Výchova v Materskej škole RudinkaZákladnú charakteristiku – ľudskosť, totiž človek nedostáva od prírody, ale získava ju výchovou v priebehu života. V tomto kontexte môžeme pred-primárnu výchovu chápať ako výchovu pre život. V živote človek často hovorí a túži po šťastí, zdraví a úspechu. Realizovať výchovu od útleho veku v dobrom telesnom a duševnom zdraví a dosiahnuť viac úspechov, spájame so šťastím. Šťastie pripisujeme aj rôznym veciam, napríklad nájdeniu štvorlístka v hustej tráve. Keď ho nájdeme nechceme ho stratiť, aby nás to šťastie neopustilo. Z uvedených myšlienok ma inšpiroval názov pre MŠ Rudinka „Šťastný štvorlístok“, lebo v škole dbáme o rozvoj osobnosti detí pri ochrane ich zdravia v podnetnom prostredí pre ich seba-realizáciu, podnietenú úspešnými výsledkami, ktoré najradšej so šťastným výzorom tváre ukazujú svojim rodičom a to všetko chceme spoločnou cestou s rodičmi uskutočňovať,lebo len zdravý, vzdelaný človek – dieťa môže byť skutočne šťastný.

Jedálny lístok

1 b0a425a895 dokumenty_rudinka/Ostatné/MS/Jedálny-lístok 974c71faef
IkonaMeno
Thumbnail for 20202020

Otvoriť
Thumbnail for 20192019

Otvoriť

2

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma