Hlavným cieľom pred-primárneho vzdelávania je dosiahnuť  optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Riaditeľka

Anna Koščialiková

Telefón

041/4214552

E-mail

msrudinka@gmail.com

Adresa

Materská škola Rudinka 118 023 31 Rudina

GPS

49°16'07.0"N 18°44'59.9"E

Otváracia doba

Pondelok - Piatok
7:00 - 16:00

Typ školy

štátna

Jedálny lístok

1 b827639b1e 5630eb1082