Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka je podielové pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, založené v septembri 2013 v súlade so zákonom č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách.
Hospodárujúce na 603 858 m2 lesných pozemkoch a 236 717 m2 ornej pôde a trvalých trávnatých porastoch. Celková výmera nehnuteľností spoločenstva teda činí 840 575 m2 . Pri 352 evidovaných podieloch predstavuje jeden podiel 2 388 m2.


Riadiacim orgánom spoločenstva je päťčlenný výbor v zložení:

Ing. Ján Ďurec (predseda spoločenstva)
Mária Bačová (člen)
Mária Kajsíková (člen)
Oľga Štefánková (člen)
Milan Svrček (člen)


Činnosť združenia kontroluje dozorná rada v zložení:

Mgr. Vladimír Filip (predseda dozornej rady)
Mária Palfyová (člen)
Viera Kravecová (člen)


Bližšie informácie na webe spoločenstva: www.urbarrudinka.estranky.sk


Oznámenie o mieste a konaní valného zhromaždenia – 5.9.2020

Oznamujeme, že dňa 5. septembra 2020 o 15:00 hod sa bude konať valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Rudinka. Prezentácia účastníkov a preberanie …
Čítať Viac

Ponuka dreva na predaj 27.4.2020

ZMLaP ponúka na predaj ihličnaté drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 27.4.2020 na odvoznom mieste Rudinka – …
Čítať Viac

Zrušenie Valného zhromaždenia 21.03.2020

Krízový štáb Žilinského samosprávneho kraja v súvislosti s rozšírením koronavírusu zrušil všetky akcie s hromadnou účasťou občanov od 9.3.2020. Na …
Čítať Viac

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2019

Združenie majiteľov lesov a pasienkov ,p.s. Rudinka dáva do pozornosti Oznámenie o mieste a konaní zhromaždenia. Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s …
Čítať Viac

Lesný deň 2018

Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka Vás srdečne pozýva na už tradičné podujatie Lesný deň v Rudinke, ktoré sa bude …
Čítať Viac
Rudinka v lete

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2018

Združenie majiteľov lesov a pasienkov ,p.s. Rudinka dáva do pozornosti Oznámenie o mieste a konaní zhromaždenia. Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s …
Čítať Viac

Lesný deň 2017 v Rudinke

Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka Vás srdečne pozýva na už tradičné podujatie Lesný deň v Rudinke, ktoré sa …
Čítať Viac

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2017

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p.s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 04. marca 2017 o 15:30 hod riadne …
Čítať Viac