OZNAM

Dňa 27. 07. 2019 prevedie veterinárna služba v obci Rudinka

očkovanie psov a mačiek proti besnote.

Cena jedného zaočkovaného zvieraťa je 6 €.

Každé ďalšie zviera 4 €.

Popri besnote je možné si dať zaočkovať zvieratá  aj proti psinkovému

komplexu.

Bude sa prevádzať aj čipovanie psov. Cena jedného čipovania je 15 €.

Očkovanie sa vykoná pri autobusovej zastávke v obci

 v čase od 9:00 h do  h.