1 fdd867eaa4 c611588aa2
IkonaMenoDátum
Thumbnail for dokumenty_rudinkadokumenty_rudinka

Otvoriť
26 mája, 2020

1

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

dokumenty_rudinka/Ostatné/MS/Jedálny-lístok/2020/Jedálny-lístok-na-mesiac-júl-2020.xls
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/Verejná-vyhláška---STAVEBNÉ-POVOLENIE---Inštalad-s.r.o---spevnen.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/Verejná-vyhláška---STAVEBNÉ-POVOLENIE---Inštalad-s.r.o.---novos.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_do_prilohy_19062020.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/19_06_final_opatrenia_ruska_stredne_skoly.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/19_06_final_opatrenia_prevadzky_a_HP-(2).pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Všeobecne-záväzné-nariadenia/VZN-č.-3_2015-o-nakladaní-s-komunálnymi--odpadmi-a-drobnými-sta.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Všeobecne-záväzné-nariadenia/VZN-č.-3_2015-o-nakladaní-s-komunálnymi--odpadmi-a-drobnými-sta.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Oznámenie-o-ukončení-núdzového-stavu-na-území-SR-dňom-13.6.2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-9_2020---uverejnenie-inzerátu---výberové-konanie-ria.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-9_2020---uverejnenie-inzerátu---výberové-konanie-ria.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-8_2020---práčka-z-vrchu-plnená-CANDY.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-8_2020---práčka-z-vrchu-plnená-CANDY.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-7_2020---stenový-trezor.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-7_2020---stenový-trezor.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-6_2020---kombinovaný-sporák-CANDY.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-6_2020---kombinovaný-sporák-CANDY.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-5_2020---toner--do-tlačiarne-Brother.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-5_2020---toner--do-tlačiarne-Brother.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-4_2020---schránka-na-vrecká-na-exkrementy.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-4_2020---schránka-na-vrecká-na-exkrementy.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-3_2020---prehliadka-plynových-kotlov.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-3_2020---prehliadka-plynových-kotlov.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-2_2020---zameranie-premostenia-potoka.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-2_2020---zameranie-premostenia-potoka.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-1_2020---odpadové-nádoby.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávky-2020/Objednávka-1_2020---odpadové-nádoby.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/Vererjná-vyhláška---Stavebné-povolenie-P.-Rebeťák-a-Miroslava.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Opatrenie_UVZSR_ruska_09062020.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09062020.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Výberové-konania/Výberové-konanie_-riaditeľ-MŠ-Rudinka.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Výberové-konania/Výberové-konanie_-riaditeľ-MŠ-Rudinka.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2020/Výberové-konanie_-riaditeľ-MŠ-Rudinka.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/Opatrenia-COVID-19/Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/Opatrenia-COVID-19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/final_opatrenie_ruska_02_06.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/Opatrenia-COVID-19/final_opatrenie_ruska_02_06.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/Opatrenia-COVID-19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/2zmena_hranice_CR_final-(1).pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/Opatrenia-COVID-19/2zmena_hranice_CR_final-(1).pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/VEREJNÁ-VYHLÁŠKA-_-Rozhodnutie-_Kanalizácia-a-ČOV-Rudinka-I.-st.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/VEREJNÁ-VYHLÁŠKA-_-Rozhodnutie-_Kanalizácia-a-ČOV-Rudinka-I.-st.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/Verejná-vyhláška-_INŠTALAD--s.r.o.-Oznámenie-o-začatí-stavebnéh.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa79_2020-Poradca-podnikateľa,-spol.s.r.o.-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa78_2020-T+T,-a.s.-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa77_2020-T+T,-a.s.-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa76_2020-ORANGE-Slovensko,-a.s..pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa75_2020-WebSupport-(.sk-doména).pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa74_2020-WebSupport-(The-Hosting).pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslncov4_2020-(Uznesenia-13_20_2020).docx
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-2_2020-(Uznesenia-4_7_2020).docx
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-1_2020--(Uznesenia-1_3_2020).docx
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-3_2020--(Uznesenia-8_12).docx
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/zmena_opatrenia_hranice_48-hodin_01_06_final-(1).pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Uznesenia/rok_2019/Uznesenia-k-Zápisnici-OZ-4_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Uznesenia/rok_2019/Uznesenia-k-Zápisnici--OZ-5_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Zápisnice/rok-2019/Zápisnica-OZ-5_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Zápisnice/rok-2019/Zápisnica-OZ-4_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Uznesenia/rok_2019/Uznesenia-k-Zápisnici-OZ-3_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Zápisnice/rok-2019/Zápisnica-OZ-3_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Uznesenia/rok_2019/Uznesenia-k-Zápisnici-OZ-2_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Zápisnice/rok-2019/Zápisnica-OZ-2_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Uznesenia/rok_2019/Uznesenia-k-Zápisnici-OZ-1_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Zápisnice/rok-2019/Zápisnica-OZ-1_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-1_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-4_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-4_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-3_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-3_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-2_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-2_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-1_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Oznámenia-o-majetkovom-priznaní-starostu/Oznámenie-majetkovýchpomerov-verejného-funkcionára.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Záverečný-účet/rok_2019/Príloha-k-záverečnému-účtu-obce-za-rok-2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Záverečný-účet/rok_2019/Záverečný-účet-obce-za-rok-2019.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/opatrenie_chytra_karantena_statne_zariadenia2.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/INŠTALAD-s.r.o.---Oznámenie-o-začatí-stavebného-konania-a-upust.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/Zmluvy-2020/Dodatok-č.-3-Rámcovej-dohody-č.-2791_2016-T+T,-as.-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa73_2020--Slovak-telekom,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa72_2020--SPP,-a.s.,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa71_2020--T+T,-a.s.,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa70_2020--T+T,-a.s.,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa69_2020--Andrea-Sedliaková,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa68_2020--Orange-Slovensko,-a.s.,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa67_2020--Slovak-telekom,-a.s.,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa66_2020--Dušan-Písch---ZELMIX,-Žiar-nad-Hronom.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa65_2020--BVM-alarm-systém,-s.r.o.,-Lietavská-Lúčka.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa64_2020--Ľuboslav-Moravčík-POTRAVINKA,-Varín.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa63_2020--SLOVGRAM,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa62_2020--T+T,-a.s.,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa61_2020--T+T,-a.s.,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa60_2020--VKÚ-Harmance,-s.r.o.,-Banská-Bystrica.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa59_2020--SPP-a.s.,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa58_2020--Andrea-Sedliaková,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa57_2020--Tatranská-mliekareň-a.s.,-Kežmarok.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa56_2020--Lunys,-s.r.o,-Poprad.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa55_2020--Ľuboslav-Moravčík-POTRAVINKA,-Varín.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa54_2020--ŠEVT-a.s.,-Banská-Bystrica.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa53_2020--Orange-Slovak-Telekom,-a.s.,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa52_2020--Slovak-Telekom,-a.s.,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa51_2020--Mária-Martincová,-Rudinka.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa50_2020--Dušan-Písch---ZELMIX,-Žiar-nad-Hronom.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-49_2020--TENDERnet-s.r.o.,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-48_2020--Mäsiarstvo-M.-Svrček,-Kysucké-Nové-Mesto.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-47_2020--SPP,-a.s.,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-46_2020--Tatranská-mliekareň-a.s.,-Kežmarok.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-45_2020--GEOSERVIS---MIHALDA,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-44_2020--Lunys,-s.r.o.,-Poprad.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-43_2020--Ľuboslav-Moravčík-POTRAVINKA,-Varín.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-42_2020--Lunys,-s.r.o.,-Poprad.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-41_2020--Ľ.-Moravčík-POTRAVINKA,-Varín.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-38_2020-T+T,-a.s.,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-40_2020--Ľ.-Moravčík-POTRAVINKA,-Varín.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-39_2020---Dušan-Pisch-ZELMIX,-Žiar-nad-Hronom.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-37_2020---T+T,-a.s.,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-36_2020---RVC-Martin.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-35_2020--SSE,-a.s.,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-34_2020--SSE,-a.s.,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-33_2020--SSE,-a.s.,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-32_2020--SSE,-a.s.,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-31_2020--Tatranská-mliekareň-a.s.,-Kežmarok.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-30_2020--SOZA,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-29_2020-M.-Martincová,-Rudinka.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-28_2020-B2B-partner-s.r.o.,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-27_2020-DOXX-spol.-s-r.o.-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-26_2020-Orange-Slovensko,-a.s.,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-25_2020-OKAY-Slovakia,-spol.-s-r.o.,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-24_2020---Mäsiarstvo-Svrček,-Kysucké-Nové-Mesto.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-23_2020--QUALITED-s.r.o.,-Galanta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-22_2020--Ľubosav-Moravčík-POTRAVINKA,-Varín.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-21_2020--Tatranská-mliekareň-a.s.-Kežmarok.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-20_2020--Slovak-Telekom,-a.s.,-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-19_2020--Dušan-Pisch--ZELMIX,-Žiar-nad-Hronom.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-18_2020-A.-Sedliaková,-Žilina.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-17_2020-COMP-S,-spol.-s-r.o.,-Smržovka.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-16_2020---SPP,-a.s.-Bratislava.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2020/OZNAM---SAD.docx
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Opatrenie-OLP_3992_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2020/Oznámenie---zasadnutie-OZ-21.05.2020.docx
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/P.-Rebeťák-a-manželka----prístavba-garáže-a-oporného-múru.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Kontrolór-obce-Rudinka/Návrh-plánu-kontrolnej-činnosti/Plán-HK-na-2.pol.2020.docx
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/statna_karantena_30_04-optrenie-HH.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby_05.05.2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Územný-plán-Rudinka-4.12.2013.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Návrh-záverečného-účtu/Návrh-Záverečného-účtu-obce-Rudinka-za-rok-2019.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/207_2020_uznesenie-vlády-SR.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2020/OZNAM---ZŠ-Rudina.docx
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/UZNESENIE-VLÁDY-č-169-z-27-03-2020.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/ZMENA-rezimove-opatrenia-HH-SR-24_3_2020-uzavretie-nedeľa-(002).pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Uzatvorenie-prevadzok-rezimove-opatrenia-HH-SR-.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2020/Novinky_z_Rudinky_2_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2020/Novinky_z_Rudinky_2_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/Zmluvy-2020/DPO-SR---Zmluva-o-poskytnutí-dotácie.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/karanténne-opatrenie-účinné-od-19_03_2020-(1)-(1).pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/115_2020-rozšírenie-núdzového-stavu.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/INŠTALAD-s.r.o.---rozhonutie-o-umiestnení-stavby.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/opatrenie-UVZ-SR-o-zakaze-a-obmedzeni-prevadzok.PDF
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Manuál---volania-občanov---koronavírus---KS-IZS-OS-zložiek.docx
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Usmernenie-osôb-s-povinnosťou-karantény-mimo-bydliska.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/Opatrenia-COVID-19/rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/KORONAVÍRUS.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/COVID19_A3_NECHOĎTE-ĎALEJ-.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Umývanie-rúk.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/UVZ_NCoV_zdrav-odporuc.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Usmernenie-hlavného-hygienika-SR_karantena-09_03.2020.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Koronavirus_modry_A5.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Koronavirus_en-(1).pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Koronavirus_biely_A5.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/COVID-19---STOP.jpg
dokumenty_rudinka/Ostatné/Koronavírus-COVID-19/Vyhlásenie-MS-na-území-SR.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/Opatrenia-COVID-19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/Opatrenia-COVID-19/Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/Opatrenia-COVID-19/Úrad-verejného-zdr..pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Formuláre,-žiadosti,-tlačivá/Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-15_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-14_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-13_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-12_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-11_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-10_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-9_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-8_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-7_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-5_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-6_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-4_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-3_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-2_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2020/Fa-1_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/dobropis-3_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/dobropis-2_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-253_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-252_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-251_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-250_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-249_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/dobropis-1_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-248_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-247_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-246_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-245_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-244_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-243_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-242_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-241_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2020/Potvrdenie---poplatok-za-uloženie-odpadu.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Odpady/Potvrdenie---poplatok-za-uloženie-odpadu.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Odpady/Potvrdenie---poplatok-za-uloženie-odpadu.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/Zmluvy-2020/SPP---Dodatok-k-zmluve.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/Zmluvy-2020/SPP---Dodatok-k-zmluve.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2020/Novinky_z_Rudinky_1_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2020/Novinky_z_Rudinky_1_2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-240_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-239_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-238_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-237_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-236_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-235_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-234_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-233_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-232_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-231_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-230_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-229_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-228_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-227_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-226_219.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-225_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-224_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-223_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/FA-222_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/FA-221_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-220_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-219_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-218_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-217_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-216_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-215_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-214_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/FA-213_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-212_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-211_20196.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/FA-210_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/fa-209_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-208_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-206_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-207_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-205_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-204_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/fa-203_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/fa-202_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/fa-201_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-200_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-199_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-198_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-197_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-196_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-195_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-194_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-193_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-192_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-191_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/fa-190_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-189_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-188_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-187_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-186_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-185_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-184_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-183_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-182_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/FA-181_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-180_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-179_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-178_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/FA-177_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-176_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-175_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-174_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-173_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Fa-172_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/FA-171_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2020/Pozvánka---Zasadnutie-OZ---01.02.2020.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Rozpočet/Rozpočet-na-roky-2020---2022.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluva-o-kvalifikovaných-službách---NASES.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Oznam---Zadanie-pre-Územný-plán-obce-Rudinka---začatie-pripomie.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/Oznam---Zadanie-pre-Územný-plán-obce-Rudinka---začatie-pripomie.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Zadanie-pre-územný-plán-obce-Rudinka---Návrh.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/Zadanie-pre-územný-plán-obce-Rudinka---Návrh.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluva-o-dielo-Úprava-bezmenného-potoka.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Dodatok-k-Zmluve-o-odbere-odpadov.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluva-o-odbere-odpadov.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2019/Oznámenie-o-začatí-územného-konania-a-nariadenie-ústneho-pojedn.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Rozpočet/Návrh-rozpočtu-2020---2022.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Všeobecne-záväzné-nariadenia/VZN-o-DzN-a-TKO/Dodatok-2_2019-k-VZN--4_2015.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/1.-Širšie_vzťahy_50000.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/1.-Širšie_vzťahy_50000.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/6.-Problemovy_výkres_2000.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/2.KUN_5000.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/3.KUN_2000-(1).pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/3.KUN_2000.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/4.Rozbor_dopravy_2000.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/5.Rozbor_TI_2000.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/A.-Textová-časť.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Doteraz-spracovaná-časť-územného-plánu/A.-Textová-časť.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2019/Novinky-z-Rudinky-2_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2019/Novinky-z-Rudinky-3_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Kontrolór-obce-Rudinka/Plán-kontrolnej-činnosti-2020/Plán-kontrolnej-činnosti--1.polr.2020.docx
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Návrhy-VZN/Dodatok-II.-k-VZN-o-DzN.docx
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Návrhy-VZN/Dodatok-II.-k-VZN-o-DzN.docx
dokumenty_rudinka/Ostatné/Voľby/Voľby-do-NR-SR/NR-SR-29_2_2020/Vyhlásenie-volieb-do-NR-SR----rok-2020.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Dohoda--o-pomoci-v-hmotnej-núdzi.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Darovacia-zmluva---Nadácia-Spoočne-pre-región.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2019/Prerokovanie-návrhu-hospodárskych-opatrení---Slovenská-lesnícka.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-31_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-30_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Kontrolór-obce-Rudinka/Návrh-plánu-kontrolnej-činnosti/Plán-kontrolnej-činnosti-HKO-1_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Kontrolór-obce-Rudinka/Návrh-plánu-kontrolnej-činnosti/Plán-kontrolnej-činnosti-HKO-2_2018.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Kontrolór-obce-Rudinka/Návrh-plánu-kontrolnej-činnosti/Plán-kontrolnej-činnosti-HKO-1_2018.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Kontrolór-obce-Rudinka/Návrh-plánu-kontrolnej-činnosti/Plán-kontrolnej-činnosti-HKO-2_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Návrh-záverečného-účtu/Návrh-Záverečného-účtu-obce-Rudinka-za-rok-2018.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Návrh-záverečného-účtu/Návrh-Záverečného-účtu-obce-Rudinka-za-rok-2017.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Rozpočet/Návrh-rozpočtu-2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Rozpočet/Návrh-rozpočtu-2018.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-28_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-27_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-142_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-143_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-144_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-145_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-146_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-147_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-148_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-149_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-150_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-151_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-152_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-153_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-154_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-155_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-156_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-157_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-158_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-159_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-160_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-161_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-162_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-163_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-164_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-165_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-166_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-167_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-168_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-169_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-170_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Výberové-konanie-spoločný-stavebný-úrad-2.PDF
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2019/ÚPO-Rudinka---rozposlanie-rozsahu-hodnotenia-strategického-doku.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2019/ÚPO-Divina---Oznámenie-o-starategickom-dokumente.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Orange.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluva-o-dielo---ÚPO.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Všeobecne-záväzné-nariadenia/VZN-č.-1_2019-o-určení-výšky-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-školskom-zariadení.docx
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Pozvánka-_Zasadnutie-OZ.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Objednávky/Objednávka-DHZO.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2015/Novinky-z-Rudinky-2_2015.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2015/Novinky-z-Rudinky-4_2015.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2018/Novinky-z-Rudinky-3_2018.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2018/Novinky-z-Rudinky-3_2018.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2018/Novinky-z-Rudinky-3_2018.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Rudinka-SR-05-úprava-bezmenného-potoka.xls
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Rudinka-SR-05-úprava-bezmenného-potoka.xls
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Rudinka--premostenie-potoka.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Rudinka--premostenie-potoka.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Úprava-bezmenného-potoka.docx
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Úprava-bezmenného-potoka.docx
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Výzva----premostenie-potoka.doc
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2020/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Výzva----premostenie-potoka.doc
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Finančné-pásma-na-nákup-potravín-na-jedno-jedlo.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Návrhy-VZN/VZN-1_2019-o-určení-výšky-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-náklado.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Návrhy-VZN/VZN-1_2019-o-určení-výšky-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-náklado.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-12_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-13_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-14_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-15_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-16_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-17_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-18_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-19_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-20_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-21_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-22_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-23_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-24_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-25_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-26_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-27_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-28_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-29_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-30_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-31_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-32_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-33_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-34_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-35_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-36_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-37_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-38_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-39_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-40_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-41_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-42_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-43_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-44_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-45_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-46_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-47_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-48_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-49_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-50_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-51_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-52_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-53_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-54_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-55_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-56_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-57_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-58_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-59_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-60_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-61_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-62_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-63_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-64_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-65_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-66_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-67_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-68_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-69_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-70_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-71_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-72_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-73_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-74_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-75_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-76_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-77_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-78_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-79_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-80_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-81_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-82_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-83_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-84_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-85_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-86_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-87_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-88_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-89_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-90_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-91_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-92_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-93_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-94_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-95_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-96_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-97_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-98_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-99_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-100_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-101_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-102_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-103_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-104_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-105_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-106_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-107_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-108_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-109_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-110_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-111_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-112_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-113_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-114_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-115_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-116_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-117_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-118_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-119_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-119_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-120_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-121_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-122_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-123_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-124_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-125_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-126_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-127_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-128_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-129_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-130_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-131_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-132_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-133_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-134_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-135_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-136_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-137_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-138_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-139_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-140_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-141_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-11_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-10_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-9_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-8_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-7_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-6_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-5_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-4_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-3_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-2_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Faktúry/2019/Faktúra-1_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-26_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-25_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-24_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-23_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-22_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-21_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-20_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-19_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Všeobecne-záväzné-nariadenia/VZN-o-DzN-a-TKO/Dodatok-1_2018-k-VZN-4_2015.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Všeobecne-záväzné-nariadenia/VZN-o-DzN-a-TKO/Dodatok-1_2018-k-VZN-4_2015.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Všeobecne-záväzné-nariadenia/VZN-o-DzN-a-TKO/VZN-č.-4_2015-o-miestných-daniach-a-miestnom-poplatku-I.-časť.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Všeobecne-záväzné-nariadenia/VZN-o-DzN-a-TKO/VZN-č.-4_2015-o-miestných-daniach-a-miestnom-poplatku-II.-časť.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Oznámenie-o-výrube-porastov.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2019/ÚPO-Rudinka_Oznámenie-o-strategickom-dokumente.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/PZD-iné/Voľné-pracovné-miesto---referent-spoločného-obecného-úradu.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia/2019/Oznámenie-o--začatí-obstarávania-územnoplánovacej-dokumentácie-.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Oznámenie-o-začatí-obstarávania-územnoplánovacej-dokumentácie.png
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluva-č.-39-552---DHZO-dotácia.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluva-o-výpožičke-kompostéra.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Oznámenie-o-prerušení-EE-02.08.2019.pdf
dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2019/Oznámenie-o-prerušení-distribúcie-EE-01.08.2019.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluva-o-poskytovaní-služby---Periskop-pre-riaditeľov-MŠ.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/ÚPO---Mandátna-zmluva.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Civilná-ochrana/Informácie-pre-verejnosť-podľa-ustanovenia-§-15azákona-č.-42_1994-Z.-z.-o-civilnej-ochrane.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluva---audit-za-rok-2018.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluva-o-dielo----ČOV.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-18_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-17_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-16_2019-o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-15_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-14_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-13_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-12_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-11_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-11_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-10_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-7_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-8_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-6_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-5_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-4_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-3_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-2_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-1_2019-o-nájme-hrobového-miesta.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2019/Novinky-z-Rudinky-1_2019.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2018/Novinky-z-Rudinky-2_2018.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2018/Novinky-z-Rudinky-2_2018.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2018/Novinky-z-Rudinky-1_2018.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2018/Novinky-z-Rudinky-1_2018.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2017/Novinky-z-Rudinky-4_2017.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2017/Novinky-z-Rudinky-3_2017.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2017/Novinky-z-Rudinky-2_2017.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2017/Novinky-z-Rudinky-1_2017.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2017/Novinky-z-Rudinky-1_2017.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2016/Novinky-z-Rudinky-5_2016.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2016/Novinky-z-Rudinky-5_2016.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2016/Novinky-z-Rudinky-4_2016.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2016/Novinky-z-Rudinky-3_2016.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2016/Novinky-z-Rudinky-2_2016.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2016/Novinky-z-Rudinky-1_2016.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2015/Novinky-z-Rudinky-5_2015.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2015/Novinky-z-Rudinky-3_2015.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2015/Novinky-z-Rudinky-1_2015.pdf
dokumenty_rudinka/Ostatné/Novinky-z-Rudinky/v-roku-2015/Novinky-z-Rudinky-0_2015.pdf