1 fdd867eaa4 dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Verejné-vyhlášky-a-oznámenia c611588aa2
IkonaMenoDátum
Thumbnail for 20202020

Otvoriť
26 mája, 2020
Thumbnail for 20192019

Otvoriť
26 mája, 2020
Thumbnail for Opatrenia-COVID-19Opatrenia-COVID-19

Otvoriť
26 mája, 2020

3

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/2020/Verejná-vyhláška---STAVEBNÉ-POVOLENIE---Inštalad-s.r.o---spevnen.pdf
/2020/Verejná-vyhláška---STAVEBNÉ-POVOLENIE---Inštalad-s.r.o.---novos.pdf
/2020/Vererjná-vyhláška---Stavebné-povolenie-P.-Rebeťák-a-Miroslava.pdf
/Opatrenia-COVID-19/Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf
/Opatrenia-COVID-19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf
/Opatrenia-COVID-19/final_opatrenie_ruska_02_06.pdf
/Opatrenia-COVID-19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf
/Opatrenia-COVID-19/2zmena_hranice_CR_final-(1).pdf
/2020/VEREJNÁ-VYHLÁŠKA-_-Rozhodnutie-_Kanalizácia-a-ČOV-Rudinka-I.-st.pdf
/2020/VEREJNÁ-VYHLÁŠKA-_-Rozhodnutie-_Kanalizácia-a-ČOV-Rudinka-I.-st.pdf
/2020/Verejná-vyhláška-_INŠTALAD--s.r.o.-Oznámenie-o-začatí-stavebnéh.pdf
/2020/INŠTALAD-s.r.o.---Oznámenie-o-začatí-stavebného-konania-a-upust.pdf
/2020/P.-Rebeťák-a-manželka----prístavba-garáže-a-oporného-múru.pdf
/2020/INŠTALAD-s.r.o.---rozhonutie-o-umiestnení-stavby.pdf
/Opatrenia-COVID-19/rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020.pdf
/Opatrenia-COVID-19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf
/Opatrenia-COVID-19/Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf
/Opatrenia-COVID-19/Úrad-verejného-zdr..pdf
/2019/Oznámenie-o-začatí-územného-konania-a-nariadenie-ústneho-pojedn.pdf
/2019/Prerokovanie-návrhu-hospodárskych-opatrení---Slovenská-lesnícka.pdf
/2019/ÚPO-Rudinka---rozposlanie-rozsahu-hodnotenia-strategického-doku.pdf
/2019/ÚPO-Divina---Oznámenie-o-starategickom-dokumente.pdf
/2020/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Rudinka-SR-05-úprava-bezmenného-potoka.xls
/2020/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Rudinka--premostenie-potoka.pdf
/2020/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Úprava-bezmenného-potoka.docx
/2020/Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky---prekrytie-potoka/Výzva----premostenie-potoka.doc
/2019/ÚPO-Rudinka_Oznámenie-o-strategickom-dokumente.pdf
/2019/Oznámenie-o--začatí-obstarávania-územnoplánovacej-dokumentácie-.pdf