1 fdd867eaa4 dokumenty_rudinka/Povinne-zverejňované-dokumenty/Zmluvy c611588aa2
IkonaMenoDátum
Thumbnail for 20192019

Otvoriť
26 mája, 2020
Thumbnail for Zmluvy-2020Zmluvy-2020

Otvoriť
26 mája, 2020

2

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/Zmluvy-2020/Dodatok-č.-3-Rámcovej-dohody-č.-2791_2016-T+T,-as.-Žilina.pdf
/Zmluvy-2020/DPO-SR---Zmluva-o-poskytnutí-dotácie.pdf
/Zmluvy-2020/SPP---Dodatok-k-zmluve.pdf
/Zmluvy-2020/SPP---Dodatok-k-zmluve.pdf
/2019/Zmluva-o-kvalifikovaných-službách---NASES.pdf
/2019/Zmluva-o-dielo-Úprava-bezmenného-potoka.pdf
/2019/Dodatok-k-Zmluve-o-odbere-odpadov.pdf
/2019/Zmluva-o-odbere-odpadov.pdf
/2019/Dohoda--o-pomoci-v-hmotnej-núdzi.pdf
/2019/Darovacia-zmluva---Nadácia-Spoočne-pre-región.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-31_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-30_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-28_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-27_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Orange.pdf
/2019/Zmluva-o-dielo---ÚPO.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-26_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-25_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-24_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-23_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-22_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-21_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-20_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-19_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluva-č.-39-552---DHZO-dotácia.pdf
/2019/Zmluva-o-výpožičke-kompostéra.pdf
/2019/Zmluva-o-poskytovaní-služby---Periskop-pre-riaditeľov-MŠ.pdf
/2019/ÚPO---Mandátna-zmluva.pdf
/2019/Zmluva---audit-za-rok-2018.pdf
/2019/Zmluva-o-dielo----ČOV.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-18_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-17_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-16_2019-o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-15_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-14_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-13_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-12_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-11_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-11_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-10_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-7_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-8_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-6_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-5_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-4_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-3_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-2_2019--o-nájme-hrobového-miesta.pdf
/2019/Zmluvy---nájmy-hrobových-miest/Zmluva-1_2019-o-nájme-hrobového-miesta.pdf