1 b3d1d29eec dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Všeobecne-záväzné-nariadenia ffdbd3759d
IkonaMenoDátum
Thumbnail for VZN-č.-3_2015-o-nakladaní-s-komunálnymi--odpadmi-a-drobnými-sta.pdfVZN-č.-3_2015-o-nakladaní-s-komunálnymi--odpadmi-a-drobnými-sta.pdf

Otvoriť | Stiahnuť
15 júna, 2020
Thumbnail for VZN-č.-3_2015-o-nakladaní-s-komunálnymi--odpadmi-a-drobnými-sta.pdfVZN-č.-3_2015-o-nakladaní-s-komunálnymi--odpadmi-a-drobnými-sta.pdf

Otvoriť | Stiahnuť
15 júna, 2020
Thumbnail for VZN-o-DzN-a-TKOVZN-o-DzN-a-TKO

Otvoriť
26 mája, 2020
Thumbnail for VZN-č.-1_2019-o-určení-výšky-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-školskom-zariadení.docxVZN-č.-1_2019-o-určení-výšky-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-školskom-zariadení.docx

Stiahnuť
14 septembra, 2019

4

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/VZN-č.-3_2015-o-nakladaní-s-komunálnymi--odpadmi-a-drobnými-sta.pdf
/VZN-č.-3_2015-o-nakladaní-s-komunálnymi--odpadmi-a-drobnými-sta.pdf
/VZN-o-DzN-a-TKO/Dodatok-2_2019-k-VZN--4_2015.pdf
/VZN-č.-1_2019-o-určení-výšky-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-školskom-zariadení.docx
/VZN-o-DzN-a-TKO/Dodatok-1_2018-k-VZN-4_2015.pdf
/VZN-o-DzN-a-TKO/Dodatok-1_2018-k-VZN-4_2015.pdf
/VZN-o-DzN-a-TKO/VZN-č.-4_2015-o-miestných-daniach-a-miestnom-poplatku-I.-časť.pdf
/VZN-o-DzN-a-TKO/VZN-č.-4_2015-o-miestných-daniach-a-miestnom-poplatku-II.-časť.pdf