Bc. Katarína Adámková

Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Predstavuje dôležitý kontrolný mechanizmus v obecnej samospráve, pretože obce a mestá nakladajú s verejným majetkom a verejnými prostriedkami v značných hodnotách a je v záujme spoločnosti mať efektívny kontrolný mechanizmus nad takýmto nakladaním. Inštitút hlavného kontrolóra funguje aj v oblasti regionálnej samosprávy (§ 19 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov – zákon o samosprávnych krajoch).

Hoci aj obce podliehajú kontrole napr. Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tento rozhodne nemá kapacitné možnosti na pravidelnú kontrolu činnosti každej z nich. Hlavný kontrolór však musí byť ustanovený v každej obci. Môže byť hlavným kontrolórom pre jednu obec alebo sa môžu viaceré obce dohodnúť na tom, že jeden hlavný kontrolór bude vykonávať kontrolnú činnosť pre každú z nich. Táto dohoda sa uzatvára v podobe zmluvy, ktorá musí byť odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecných zastupiteľstiev zúčastnených obcí (§ 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Následne musí byť hlavný kontrolór v každej zúčastnenej obci zvolený.

Zdroj: www.vssr.sk

1 7604ed685c dokumenty_rudinka/Ostatné/Kontrolór-obce-Rudinka 83e1064a90
IkonaMenoDátum
Thumbnail for Plán-kontrolnej-činnosti-2020Plán-kontrolnej-činnosti-2020

Otvoriť
26 mája, 2020
Thumbnail for Návrh-plánu-kontrolnej-činnostiNávrh-plánu-kontrolnej-činnosti

Otvoriť
26 mája, 2020
Thumbnail for OstatnéOstatné

Otvoriť
10 júla, 2019

3

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/Návrh-plánu-kontrolnej-činnosti/Plán-HK-na-2.pol.2020.docx
/Plán-kontrolnej-činnosti-2020/Plán-kontrolnej-činnosti--1.polr.2020.docx
/Návrh-plánu-kontrolnej-činnosti/Plán-kontrolnej-činnosti-HKO-1_2019.pdf
/Návrh-plánu-kontrolnej-činnosti/Plán-kontrolnej-činnosti-HKO-2_2018.pdf
/Návrh-plánu-kontrolnej-činnosti/Plán-kontrolnej-činnosti-HKO-1_2018.pdf
/Návrh-plánu-kontrolnej-činnosti/Plán-kontrolnej-činnosti-HKO-2_2019.pdf