I touto cestou Vás chceme informovať o naplánovaných harmonogramoch vývozu plastov a tuhého komunálneho odpadu, ktoré sú platené pre kalendárny rok 2018. Zároveň Vás žiadame, vážení občania, aby ste vrecia s plastami po uvedených termínoch neukladali k zastávkam, ale plasty si do ďalšieho vývozu ponechali doma.
Taktiež žiadame tých občanov, ktorí majú svoju smetnú nádobu umiestnenú vo dvore, aby ju pred zvozom tuhého komunálneho odpadu vyniesli pred svoje bránky – vchody.


Naozaj chceme, aby naša obec vyzerala nasledovne ?

Alebo takto?

Stačí málo, iba dodržovať pravidlá separácie a všetky termíny vývozov, ktoré nájdete nižšie.