I touto cestou Vás chceme informovať o naplánovaných harmonogramoch vývozu plastov a tuhého komunálneho odpadu, ktoré sú platené pre kalendárny rok 2018. Zároveň Vás žiadame, vážení občania, aby ste vrecia s plastami po uvedených termínoch neukladali k zastávkam, ale plasty si do ďalšieho vývozu ponechali doma.
Taktiež žiadame tých občanov, ktorí majú svoju smetnú nádobu umiestnenú vo dvore, aby ju pred zvozom tuhého komunálneho odpadu vyniesli pred svoje bránky – vchody.


Naozaj chceme, aby naša obec vyzerala nasledovne ?

Alebo takto?

Stačí málo, iba dodržovať pravidlá separácie a všetky termíny vývozov, ktoré nájdete nižšie.

Separovaný odpad

Vývoz plastového odpadu

aktuálne ešte nedisponujeme


Tuhý komunálny odpadVývoz tuhého komunálneho odpadu

I touto cestou Vás chceme informovať o naplánovaných harmonogramoch vývozu tuhého komunálneho odpadu, ktoré sú platné pre kalendárny rok 2021. Taktiež žiadame tých občanov, ktorí majú svoju smetnú nádobu umiestnenú vo dvore, aby ju pred zvozom tuhého komunálneho odpadu vyniesli pred svoje bránky. Dátumy zo žltým pozadím predstavujú vývozy platné pre občanov, ktorí si nahlásili zmenu vývozu na 4-týždennú periodicitu. Dátumy červeným písmom sú platné pre 2 týždennú periodicitu.

Vývoz KO rok 2021

VÝVOZ KO V ROKU 2021 OBEC RUDINKA (vývoz každý druhý týždeň) JANUÁR6.120.1 FEBRUÁR3.217.2 MAREC3.317.331.3APRÍL14.428.4 MÁJ12.526.5 JÚN9.623.6 JÚL7.721.7 AUGUST4.818.8 SEPTEMBER15.929.9 OKTÓBER13.1027.10 NOVEMBER10.1124.11 DECEMBER8.1222.12 SPOLU : 25 vývozov  (vývoz každý štvrtý týždeň) …
Čítať Viac

Vývoz plastov 12.06.2020

Predpokladaný vývoz plastového odpadu už pozajtra, t.j. 12.06. 2020. Nezabudnite už dnes môžete odniesť svoj plastový odpad na zberné miesta. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Úroveň vyseparovaného odpadu za rok 2019

Potvrdenie o poplatku za uloženie odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu …
Čítať Viac

Úroveň vy-separovaného odpadu

Úroveň vy-separovaného odpadu https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/02/Úroveň-vy-separovaného-odpadu.pdf Úroveň vy-separovaného odpadu – tabuľka https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/02/Úroveň-vy-separovaného-odpadu-tabuľka.pdf …
Čítať Viac