I touto cestou Vás chceme informovať o naplánovaných harmonogramoch vývozu plastov a tuhého komunálneho odpadu, ktoré sú platené pre kalendárny rok 2018. Zároveň Vás žiadame, vážení občania, aby ste vrecia s plastami po uvedených termínoch neukladali k zastávkam, ale plasty si do ďalšieho vývozu ponechali doma.
Taktiež žiadame tých občanov, ktorí majú svoju smetnú nádobu umiestnenú vo dvore, aby ju pred zvozom tuhého komunálneho odpadu vyniesli pred svoje bránky – vchody.


Naozaj chceme, aby naša obec vyzerala nasledovne ?

Alebo takto?

Stačí málo, iba dodržovať pravidlá separácie a všetky termíny vývozov, ktoré nájdete nižšie.

Separovaný odpad

Vývoz plastového odpadu

11.01.   08.02.   08.03.   12.04.   10.05.   14.06.   12.07.   09.08.   13.09.   11.10.   08.11.   13.12.


Tuhý komunálny odpadVývoz tuhého komunálneho odpadu

08.01. 29.01. 19.02. 12.03.  02.04. 14.05. 04.06. 25.06. 16.07. 30.07. 06.08. 27.08. 17.09. 08.10. 29.10. 19.11. 10.12. 31.12.

Sadzobník poplatkov za zmesový komunálny odpad

0,0170 € za jeden liter pri objemoch smetnej nádoby 110, 120 a 250 litrov (v minulom roku 0,0170 €) 0,0085 € za jeden liter pri objemoch smetnej nádoby 1100 litrov (v minulom roku 0,0085 €) 31,00 € za jeden meter kubický (jeden priestorový meter) drobného stavebného odpadu

Rada ako ušetriť

rada ako ušetriťPonúkame i jednu radu ako ušetriť za vývoz tuhého komunálneho odpadu použitím 1100 litrovej smetnej nádobe. Ušetriť môžete až 0,85€ za jeden vývoz prípade ak vlastníte 6 kusov 100 lit., alebo 5 kusov 120 lit. smetných nádob. V prípade že vlastníte 3 kusy smetných nádob s objemom 250 lit., môžete ušetriť až 3,40€ za jeden vývoz.

Samozrejme ďalšou možnosťou je obmedzenie produkcie tuhého komunálneho odpadu.

Vývoz plastov 12.06.2020

Predpokladaný vývoz plastového odpadu už pozajtra, t.j. 12.06. 2020. Nezabudnite už dnes môžete odniesť svoj plastový odpad na zberné miesta. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Úroveň vyseparovaného odpadu za rok 2019

Potvrdenie o poplatku za uloženie odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu …
Čítať Viac

Úroveň vy-separovaného odpadu

Úroveň vy-separovaného odpadu https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/02/Úroveň-vy-separovaného-odpadu.pdf Úroveň vy-separovaného odpadu – tabuľka https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/02/Úroveň-vy-separovaného-odpadu-tabuľka.pdf …
Čítať Viac