1 b0a425a895 dokumenty_rudinka/Úradná-tabuľa/Zastupiteľstvo 974c71faef
IkonaMeno
Thumbnail for PozvánkyPozvánky

Otvoriť
Thumbnail for HlasovanieHlasovanie

Otvoriť
Thumbnail for UzneseniaUznesenia

Otvoriť
Thumbnail for ZápisniceZápisnice

Otvoriť

4

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-9_2020(Uznesenia-41-50).docx
/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ---9_2020.pdf
/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-9_2020.pdf
/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-8_2020.pdf
/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-8_2020.pdf
/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-7_2020.pdf
/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-7_2020.pdf
/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-6_2020.pdf
/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-6_2020.pdf
/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-5_2020.pdf
/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-5_2020.pdf
/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-8_2020--(Uznesenia-35-40).docx
/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-8_2020--(Uznesenia-35-40).docx
/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-7_2020--(Uznesenia-32-34).docx
/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-6_2020--(Uznesenia-28-31).docx
/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-5_2020--(Uznesenia-24-27).docx
/Pozvánky/OZNÁMENIE---zasadnutie-OZ-dňa-02.-12.-2020.pdf
/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslncov4_2020-(Uznesenia-13_20_2020).docx
/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-2_2020-(Uznesenia-4_7_2020).docx
/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-1_2020--(Uznesenia-1_3_2020).docx
/Hlasovanie/2020/Hlasovanie-poslancov-OZ-3_2020--(Uznesenia-8_12).docx
/Uznesenia/rok_2019/Uznesenia-k-Zápisnici-OZ-4_2019.pdf
/Uznesenia/rok_2019/Uznesenia-k-Zápisnici--OZ-5_2019.pdf
/Zápisnice/rok-2019/Zápisnica-OZ-5_2019.pdf
/Zápisnice/rok-2019/Zápisnica-OZ-4_2019.pdf
/Uznesenia/rok_2019/Uznesenia-k-Zápisnici-OZ-3_2019.pdf
/Zápisnice/rok-2019/Zápisnica-OZ-3_2019.pdf
/Uznesenia/rok_2019/Uznesenia-k-Zápisnici-OZ-2_2019.pdf
/Zápisnice/rok-2019/Zápisnica-OZ-2_2019.pdf
/Uznesenia/rok_2019/Uznesenia-k-Zápisnici-OZ-1_2019.pdf
/Zápisnice/rok-2019/Zápisnica-OZ-1_2019.pdf
/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-1_2020.pdf
/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-4_2020.pdf
/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-4_2020.pdf
/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-3_2020.pdf
/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-3_2020.pdf
/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-2_2020.pdf
/Zápisnice/rok_2020/Zápisnica-OZ-2_2020.pdf
/Uznesenia/rok_2020/Uznesenia-k-OZ-1_2020.pdf

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. … zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. – úplné znenie

Aktuálne zloženie zastupiteľstva

 • Mgr. Vladimír Filip127 hlasovnezávislý kandidát
 • Lukáš Zapletal109 hlasov –  nezávislý kandidát
 • Karol Burger106 hlasovSPOLU
 • Ing. Slávka Koptáková102 hlasovnezávislý kandidát
 • Zuzana Halúsková – 78 hlasovnezávislý kandidát
Obecné zastupiteľstvo 2018 - 2022

Stavebná komisia

 • Karol Burger (predseda)
 • Ing. Slávka Koptáková (člen)
 • Mgr. Vladimír Filip (člen)

Športovo-kultúrna komisia

Komisia má zhodné zloženie ako Redakčná rada Rudinka.

 • Lukáš Zapletal (predseda)
 • Zuzana Halúsková (člen)
 • Mgr. Vladimír Filip (člen)
 • Mária Bačová (člen)
 • Anton Kuba ml. (člen)

Komisia pre verejný poriadok a riešenie priestupkov

 • komisia ukončila pôsobnosť v roku 2018

Komisia pre strategický rozvoj obce

 • komisia ukončila pôsobnosť v roku 2018

Inventarizačná komisia

 • Ing. Slávka Koptáková (predseda)
 • Zuzana Halúsková (člen)
 • Jana Hrdináková (člen)

 

Zloženie zastupiteľstva 2014 – 2018

 • Karol Burger141 hlasovnezávislý kandidát
 • Viliam Líška116 hlasov SNS
 • Mgr. Vladimír Filip108 hlasovnezávislý kandidát
 • Katarína Abafiová100 hlasovnezávislý kandidát
 • Lukáš Zapletal 93 hlasovnezávislý kandidát
Obecné zastupiteľstvo