Úradná tabuľa - Oznámenia

1 b827639b1e Úradná-tabuľa/Oznámenia/rok_2020 5630eb1082
TypMenoVeľkosť
ThumbMŠ---obnova-prevádzky-OZNAM.docx

Download | Copy Link
11.65 KB
ThumbOZNAM---SAD.docx

Download | Copy Link
12.37 KB
ThumbOZNAM---ZŠ-Rudina.docx

Download | Copy Link
16.6 KB
ThumbOznámenie---zasadnutie-OZ-21.05.2020.docx

Download | Copy Link
13.99 KB
ThumbOznámenie-zasadnutie-OZ-22.-12.2020.docx

Download | Copy Link
13.36 KB
ThumbPozvánka-----Zasadnutie-OZ-05.09.2020.docx

Download | Copy Link
13.73 KB
ThumbOZNÁMENIE---zasadnutie-OZ-dňa-02.-12.-2020.pdf

Open | Download | Copy Link
114.33 KB
ThumbPotvrdenie---poplatok-za-uloženie-odpadu.pdf

Open | Download | Copy Link
1.04 MB
ThumbPozvánka---Zasadnutie-OZ---01.02.2020.pdf

Open | Download | Copy Link
134.75 KB
ThumbVýberové-konanie_-riaditeľ-MŠ-Rudinka.pdf

Open | Download | Copy Link
487.9 KB

10

1 b827639b1e Ostatné/Všeobecné-oznamy 5630eb1082